ใช้ในการจัดการข้อมูลสาขา

alternative

รายชื่อสาขาที่มีในระบบ สามารถค้นหาด้วย ชื่อ หรือรหัสสาขาได้

alternative

ใช้การดูว่ามีงานที่เกิดขึ้นในแต่ละสาขา เป้นรายงานที่ดูได้อย่างง่ายดาย

alternative

รายการอุปกรณ์ที่สาขานี้มี