สามารถกำหนดแผนงานสำหรับอุปกรณ์แต่ละตัวโดยแยกเป็นรายปีได้

alternative

สามารถระุบ Check List แยกตามประเภทของอุปกรณ์ได้

alternative
alternative