หากท่านใช้งาน Ovservium อยู่แล้วสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Services F1 ได้ หากท่านไม่เคยใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.observium.org/

alternative

เข้าไปที่เครื่องมือของระบบ Services F1 เพื่อทำการเชื่อมต่อระบบ

alternative

หลังจากนั้นเข้าไปเพิ่มอุปกรณ์ที่ต้องการโดยระบุ host name ของ server หรืออุปกรณ์ network

alternative

สามารถตั้งการแจ้งเตือนไปที่ Line ของทีมที่รับผิดชอบหรือตั้งสร้างงานอัตโนมัติเพื่อมอบหมายให้กับคนที่แก้ไข

alternative

เมื่อระบบไม่ทำงานจะมีการแจ้งเตือนไปที่ Line ที่มีการเชื่อมต่อไป ทำให้การรับทราบปัญหาทำได้รวดเร็วขึ้น

alternative

อนาคตเราจะทำการเชื่อมต่อเข้ากับ Services ที่ทำงานอยู่ใน Server ทำให้เราสามารถ monitor ระบบได้ในระดับ Services เลย