Makro
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.
Dixellasia
SCG
โก๋แก่
Fragrant
AML Systems
ITE
WHA Corporation Public Company Limited
โอ้กะจู๋
วชิรพยาบาล
บ.ทันตสยาม
Chunbok
Thonburi hospital
กัทส์ ซุปเปอร์โพลส์ จำกัด
Nathalin Group Co.,Ltd
Carrier
ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด
CJ Supermarket
Do Home
Sansiri
ก.ล.ต.
แม่ศรีเรือน
CSL

ฟังก์ชั่น

Asset Management

Asset Management

สามารถใช้ในการจัดการอุปกรณ์และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ มีเครื่องมือในการจัดการรับประกันและประวัติงานซ่อม

IoT

IoT

มี เซนเซอร์ ใช้ในการตรวจจับอุณหภูมิความชื้น ค่าคาร์บอน, ควัน, แก๊ส, การเปิด-ปิด ประตู และยังสามารถตั้งให้แจ้งเตือนทางไลน์ - Email - SMS หรือเปิดงานทาง Services F1 ได้

Location Tracking

Location Tracking

ผู้ใช้สามารถระบุพิกัด Location ตามที่สถานที่ไป ผ่านโปรแกรม Services F1 ทำให้สามารถติดตามการทำงานได้อย่าง Real time

CMDB

CMDB

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารการตั้งค่าอุปกรณ์ และเชื่อมโยงผลกระทบของอุปกรณ์ โดยฟังก์ชั่นนี้สนับสนุนการทำ ISO20000

Branch Management

Branch Management

ระบบใช้ในการจัดการข้อมูล สาขา ใช้ในการจัดการข้อมูลต่างๆแยกรายสาขาหรือลูกค้าได้ เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูงงานที่เกิดขึ้น เอกสารแนบ สัญญาบริการและอีกมากมาย

Report Dashboard

Report Dashboard

รายงานวิเคราะห์ที่จะทำให้คุณทราบประสิทธิภาพงานบริการ ทีมงาน หรือความพึงพอใจของลูกค้าได้เพียงแค่คลิ้ก

Line Notify

Line Notify

สามารถเชื่อมต่อการแจ้งเตือนผ่าน Line เพื่อให้ไม่พลาดทุกการ Update งาน

Intregration with Observium

Intregration with Observium

Services F1 สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ observium monitoring เพื่อ monitor สถานะของ Server หรืออุปกรณฺ์ network ขององค์กร ทำให้สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกรณี์ Server หรืออุปกรณ์ Network ไม่ทำงาน ผ่าน Line Notofy หรือตั้ง Auto assign task ไปให้ผู้ที่รับผิดชอบ

Preventive Maintenance

Preventive Maintenance

ระบบจัดการงานบำรุงรักษาลดการใช้กระดาษและสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย

Fixed Asset Counting

Fixed Asset Counting

เครื่องมือที่ช่วยให้การตรวจนับทรัพย์สินเป็นเรื่องง่ายๆ ที่สามารถทำได้บนมือถือ

โซลูชั่น

สามารถใช้ในการบริหารงานได้หลากหลาย ปัจจุบันรองรับการทำงานบริการ 4 ประเภท

Solutions IT

คุณสมบัติ

ใช้ในการบริหารการแจ้งปัญหาและการร้องขอของพนักงานเพื่อให้แผนกไอทีใช้ในการบริหารจัดการและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีรายงาน สำหรับผู้จัดการแผนกไอทีเพื่อใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงของแผนก เพื่อให้การทำงานของแผนกไอทีมีมาตรฐานตาม ISO20000

 • CMDB
 • IT Asset Management
 • Incident, Request ,Problem, Change Mangement
Solutions Building

คุณสมบัติ

ใช้ในการบริหารงาน ประปา ไฟฟ้า แอร์ อุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งในอาคาร เหมาะกับอาคารชุดหรือนิติบุคคล ใช้ในการรับแจ้งปัญหาจากลูกบ้านทำให้ส่วนกลางสามารถติดตามงานได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังมีฟังก์ชั่น ในการถ่ายรูปเพื่อใช้ในการเก็บหลักฐานในการซ่อม และยังมีฟังก์ชั่นบริการเซ็นและประเมิน

 • ข้อมูลอุปกรณ์และการรับประกัน
 • IoT Sensor ใช้ในการ Monitor พื้นที่ต่างๆ
 • การถ่ายรูป หน้างาน และการประเมินจากลูกบ้าน
Solutions Services

คุณสมบัติ

ใช้ในการบริหารงาน ติดตั้งหรือแจ้งซ่อมจากลูกค้า และใช้ในการเก็บประกันอุปกรณ์ที่ขายให้กับลูกค้า ระบบสามารถเก็บประวัติงานซ่อม ไว้กับอุปกรณ์ที่ขายลูกค้าไปได้ สามารถ ปริ้น QR Code เพื่อให้ลูกค้าเชคประวัติและข้อมูลการรับประกัน

 • QR Code สำหรับตรวจสอบประกันอุปกรณ์
 • Moblie App สำหรับลูกค้าแจ้งซ่อม
 • รายงาน ประสิทธิภาพที่ให้บริการลูกค้า พร้อมทั้งผลประเมิน จากลูกค้า
Solutions Factory

คุณสมบัติ

ใช้ในการบริหารการแจ้งซ่อม เมื่อเกิดผลกระทบกับไลน์ผลิต สามารถเชคประวัติงานซ่อมที่เกิดกับอุปกรณ์แต่ละตัวได้ และยังสามารถติดตามงาน Real Time

 • QR Code สำหรับแจ้งซ่อม
 • ตรวจสอบประวัติงานซ่อม ตามอุปกรณ์
 • รายงานสำหรับวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในโรงงาน
 • รายงานประสิทธิภาพการทำงานของช่าง

โครงสร้างพื้นฐาน

Services F1 ติดตั้งอยู่ที่ Google Cloud Server ซึ่งมีระบบความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลอีกยังมีระบบสำรองทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด

 • รองรับมาตรฐาน ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 1, SOC 2, SOC 3
 • เพิ่มความปลอดภัยด้วย Web Application Firewall (WAF) ของ Cloud Flare เพื่อเพิ่มการป้องกันการโจมตี
 • มีการทำ Load balance, Raplicate ในทุก service เพื่อให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • มีระบบสำรองข้อมูล (Backup) ฐานข้อมูลของลูกค้าทุกวัน ย้อนหลังได้ถึง 30 วัน
 • ระบบ Web Application มีการเข้ารหัส HTTPS เพื่อความปลอดภัย
Infrastructure
วิดีโอแนะนำระบบ

ราคา

ทดลองใช้ฟรี
฿0
ติดต่อฝ่ายขาย
 • ทดลองใช้งานฟรี 1 เดือน
 • ทดลองใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชั่น
 • ออนไลน์อบรมการใช้งานฟรี
มาตรฐาน
฿ 800
ติดต่อฝ่ายขาย
 • 800 bath / user / month (minimum 5 user)
 • task management ( request / incident / problems / change )
 • การจัดการ SLA
 • การจัดการแค็ตตาล็อกบริการ
 • Asset Management
 • การบริหารโครงการ
 • เมทริกซ์ความรุนแรง
 • ระบบลงลายเซ็นและประเมินผลงานบริการ
 • ระบบจัดการสัญญาบริการ
 • user self request (web)
 • เครื่องมือสร้างรายงาน
 • ขนาดไฟล์อัพโหลดได้สูงสุด 5 MB/File
 • พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 50 GB
 • Mobile Application สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ติดตั้งได้ 2 เครื่อง)
 • อบรมการใช้งานนอกสถานที่ฟรี 1 ครั้ง
 • เชื่อมต่อการแจ้งเตือนทาง LINE App
ส่วนเสริม
฿
ติดต่อฝ่ายขาย
 • อบรมการใช้งานนอกสถานที่
 • Setup config and import data
 • Iot Sensor
 • ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง
 • บันทึกวีดีโอลงในใบงาน
 • ระบบจัดการอะไหล่
 • การจัดการไฟล์ (อัพโหลด 20 M / ไฟล์ / 1TB Storage)
 • Mobile Application สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ติดตั้งได้ไม่จำกัดเครื่อง)
 • User self request (mobile application)
 • CMDB for ISO20000
 • ระบบจัดการ Software License
Saichon To-iem
เรามุ่งมั่นในการพัฒนา Software เพื่อคนไทยในราคาที่ไม่แพงจับต้องได้ เพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการของลูกค้าของเรา โดยเราพัฒนาบนมาตรฐาน ISO เราคาดหวังว่าระบบ Services F1 จะอยู่ในใจของงานบริการของคนไทยและบริษัทต่างชาติ
Saichon To-iem - Managing Director
Navy Yaosanga
ระบบ Services F1 ถูกพัฒนาขึ้นด้วยความต้องการที่หลากหลาย ของลูกค้าที่ไว้วางใจในระบบของเรา เราจึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบ Services F1 จะตอบโจทย์ของธรุกิจที่หลากหลาย พร้อมกับช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานภายในองค์ของคุณได้เป็นอย่างดี เราจึงไม่หยุด พัฒนา และส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการอย่างสม่ำเสมอ
Navy Yaosanga - Software Engineer
Korakot Sae-ong
ด้วยตัวระบบที่ตอบโจทย์การทำงานที่ง่าย คล่องตัวในการติดตามงานแบบ Real Time ระบบยังให้ความรู้สึกจดจำงานแทนการเราได้เลย ไม่ว่าจะไปที่ไหน หรือลืมเครื่อง Smart Phone ก็ Login การใช้งานได้ทุกที่ เพียงมี internet ซึ่งปัจจุบันทุกคนก็พร้อมกับการทำงาน 4G ที่ต้องการความรวดเร็ว ข้อมูลอยู่ในที่เดียวกัน และทุกคนในทีมสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของงานได้ฉับพลัน
Korakot Sae-ong - Sale and Marketing
Yommana Phaprakham
เราตั้งใจที่จะออกแบบและพัฒนาระบบ Services F1 ให้มีความทันสมัยทั้งในด้านทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการทำงานที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ระบบ Services F1 จะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Yommana Phaprakham - Software Engineer