Mobile application มี 2 version สำหรับผู้ใช้ คือ Requester version หรือผู้แจ้งงานและ Operator version สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

alternative

สำหรับ Requester version มีเครื่องมือให้ผู้แจ้งงานสามารถ แจ้งปัญหาหรือร้องของานบริการได้จากมือถือพร้อมทั้งยังสามารถติดตามงานที่เคยแจ้งได้ สามารถ upload รูปภาพปัญหาที่พบเพื่อส่งให้ผู้ปฏิบัติงานก่อนเข้าแก้ไขปัญหาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข

อีกทั้งยังสามารถใช้ในการดูข้อมูลอุปกรณ์ได้โดยการ scan qr code หรือค้นหาจากมือถือได้อย่างง่ายดาย โดยมีข้อมูลอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น หมายเลขทรัพย์สิน ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล วันรับประกัน รูปของอุปกรณ์ สถานที่ติดตั้ง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซ่ม ประวัติงานซ่อมและอีกมากมาย

alternative

สามารถ download ได้แล้วที่ Google Play และ App Store โดยค้นหาชื่อว่า Services F1 Pro

เขียนโดย สายชล​ โตเอี่ยม saichon@chonsolutions.com