alternative
alternative
alternative
alternative

หน้าจอ monitor แบบ Real - Time

alternative

ดู History ของอุปกรณ์ย้อนหลังได้

Services F1 IoT มีโมเดล SONOFF TH16 ซึ่งมีราคาไม่แพงและยังได้รับความนิยม

alternative

ช่วงเกณท์ที่มีการตั้งไว้สามารถดูเปรียบเทียบกับค่าของอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย

alternative

การ Alert แจ้งทาง Line Notify และสามารถกดเข้าไปเพื่อดูสถานะของ Sensor แบบ Real Time

alternative

Solutions สำหรับร้านค้า