คู่มือ (Manual)

  • การติดตั้ง Services F1 Agent

    Services F1 Agent (รอรับ Windows Version) ใช้ในการเก็บข้อมูลอุปกรณ์ Computer โดยสามารถใช้ในการ scan computer Hardware / Software โดยเราใช้ Agent ของ FusionInventory ใช้ในการ scan ซึ่งเป็น open source สามารถใช้งานได้บน Windows โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. Download file ServicesF1-Agent.zip 2. Unzip file ไว้ที่ C:\ServicesF1-Agent 3. แก้ไข file config-api.bat โดยแก้ไขในส่วน [code] และ [token] 4. สามารถนำค่า [code] และ [token] จาก Administrator tools > Global Config >…


  • คู่มือการเปิดงานผ่าน Web Application สำหรับ User (Open Ticket)

    2. ขั้นตอนเปิดงานผ่านเว็บ สำหรับ User หรือ ผู้ใช้งานทั่วไป เมื่อ login เข้ามา ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับ เปิดใบงาน (Open Ticket) โดยมี 2 ปุ่มหลักสำหรับการใช้งานดังนี้ 2.1 สำหรับกดส่งคำร้องเปิดใบงาน ระบุได้ตามขั้นตอนดังนี้ 2.2 ปุ่มตรวจสอบสถานะคำขอของคุณ (กรณียังไม่ต้องการเปิดใบงาน) 3. การติดตามงาน และ การปิดงานแจ้งซ่อม


  • Friends Chat

    Update in version 6.2.1 เป็น feature มาตรฐาน สามารถใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขอกำหนดการใช้งาน ** ข้อความจะลบออกจากระบบทุกวันที่ 1 ของเดือน ไม่มีการเก็บ backup ใช้เพื่อการสื่อสารเท่านั้น ** ** ข้อความถูกจัดเก็บบน Server ทุกครั้งที่เปิดระบบจะทำการ load ข้อมูล อาจจะต้องรอ load ข้อมูลให้ครบก่อนจึงจะเริ่มสนทนาได้ ** สำหรับใช้สนทนาระบบหว่าง user ที่อยู่ในบริษัทเดียวกัน สามารถส่งข้อความ รูป และ sticker เพื่อช่วยในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งที่ทำได้