• การตั้งค่า SMTP สำหรับ Google Gsuite

    เนื่องจากระบบ Services F1 มีการส่ง email ไปหาลูกค้าเป็นจำนวนมากส่งผลให้ email ที่ส่งจากระบบ Services F1 เป็น spam หรืออาจโดน block จากระบบ email ของลูกค้า คู่มือนี้เป็นการตั้งค่าในระบบ email ของ Google Gsuite เพื่อให้ email ที่ได้รับจากระบบไม่เป็น spam หรือโดน block 1. ให้ไปทีหน้า admin ของ Google Guite ไปที่ App > Google Workspace > Gmail 2. ไปที่ Spam, Phishing and Malware 3. ไปตั้งค่าที่ Email allowlist ระบุหมายเลข IP : 35.234.2.15 … Read more


  • กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบ Services F1

    เรามีการอบรมการใช้งานให้กับลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอน demo จนถึงก่อน go live


  • ZEN CORPORATION GROUP

    ขอขอบคุณ ZEN CORPORATION GROUP ที่ใช้งานระบบ Services F1 ของคนไทย https://www.zengroup.co.th/