• อบรมการใช้งาน Services F1

    อบรมนอกสถานที่ การใช้งาน Services F1 ลูกค้า บริษัท บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด ก่อนขึ้นระบบใช้งานจริง


  • Iphon login ด้วย Microsoft Account บน Mobile Application ไม่ได้

    กรณีที่ Login with Microsoft บน Iphone แล้วพบ Error ดังนี้ ให้เข้าไปที่ Setting > Safari แล้วไปปิดการ Preven Cross-Site Tracking แล้วทำการทดลอง Login อีกครั้ง


  • การใช้งานฟังก์ชั่น Spare Part บน Web Application

    เป็นฟังก์ชั่นสำหรับ การจัดการอะไหล่ , การเบิก-จ่ายอะไหล่ให้ Technician โดยการเบิกอะไหล่จะสามารถเบิกมาถือในมือ (On Hand) กรณีที่ช่างอาจจะไม่สะดวกเข้าไปเบิกอะไหล่ที่ Store ทุกวัน หรือจะเบิกจากคลังในใบงานเลยก็สามารถทำได้ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งบน Web Application และบน Mobile Application สำหรับผู้ดูแล (Admin) 1.คำอธิบายสิทธิ์และการตั้งค่าสิทธิ์ 2. การเพิ่มคลัง 3. การกำหนดสิทธิ์ผู้ดูแลคลังและผู้อนุมัติ 4. การเพิ่มรายการอะไหล่ 5. การนำอะไหล่เข้าคลัง 6. การส่งมอบอะไหล่ 7. การรับคืนอะไหล่ 8. การจัดการอะไหล่ภายในคลัง สำหรับผู้อนุมัติ 1. การอนุมัติอะไหล่ สำหรับช่างเบิกอะไหล่ (Technician) 1.การเบิกอะไหล่ไว้ในมือ (On Hand) 2.การเบิกของไปใช้ในใบงาน 3. การคืนอะไหล่