(สำหรับ User) เมนูของระบบบน Mobile Application

ในส่วนของเมนูหลักๆ ใน Application จะมีอยู่ทั้งหมด 6 เมนูดังนี้             1 Create Request         การแจ้งงานหรือการขอรับบริการ             2 News (ข่าว)                ข่าวสารของบริษัท             3 Remind (แจ้งเตือน)    สำหรับแจ้งเตือนงานที่กำลังจะขึ้น             4 Task (งาน)                 หน้าเมนูหลัก สำหรับติดตามสถานะต่างๆ ของงาน             5 Approve (อนุมัติ)        เครื่องมือสำหรับผู้อนุมัติงาน             6 App (แอปพลิเคชัน)     เมนูการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติม

(สำหรับ User / Technician) การเปลี่ยนภาษาบน Mobile Application

1.กดที่เมนูด้านซ้ายบน >> เลือกเมนู Switch Language (เปลี่ยนภาษา) 2.เลือกภาษาที่ต้องการจะเปลี่ยน >> กดที่ Close จากนั้น Application จะปิดไป เพื่อ Restart Application ให้ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาอีกครั้ง

(สำหรับ User / Technician) การติดตั้งและการเข้าใช้งานระบบบน Mobile Application

1.การติดตั้ง Mobile Application IOS เข้าไปที่ App Store / Android เข้าไปที่ Play Store จากนั้นค้นหาคำว่า Services F1 Pro จะพบ Application ชื่อ Services F1 Pro ให้ทำการ Download และติดตั้ง Application ให้เรียบร้อย 2.การเข้าใช้งานระบบ การ Login เข้าใช้งาน Application จะมี 2 แบบ คือแบบ QR Login และแบบ Login ด้วย Username และ Password 2.1 การ Login แบบ QR Login หมายเหตุ: – QR จะแสดงอยู่บนระบบ Service … Read more