การตั้งค่า Config Sunoff IOT

  1. เตรียม Sonoff POW Elite 16A Power 
  2. ทำการติดตั้ง Tasmota https://templates.blakadder.com/sonoff_POWR316D.html

3. config MQTT

Topic ต้องได้รับการ Gen จาก F1 เท่านั้น

Leave a Comment