การติดตั้ง Services F1 Agent

Services F1 Agent (รอรับ Windows Version) ใช้ในการเก็บข้อมูลอุปกรณ์ Computer โดยสามารถใช้ในการ scan computer Hardware / Software โดยเราใช้ Agent ของ FusionInventory ใช้ในการ scan ซึ่งเป็น open source สามารถใช้งานได้บน Windows โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. Download file https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-agent/releases/tag/2.6 2. ทำการติดตั้ง FusionInventory 3. Download File Services F1 Agent.zip 4. ทำการ Unzip แล้วจะได้ file Services F1 Agent.xml 5. ทำการแก้ไขค่าใน file xxx และ yyyy ตามตัวอย่าง โดยเข้าไปที่ … Read more

Friends Chat

Update in version 6.2.1 เป็น feature มาตรฐาน สามารถใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขอกำหนดการใช้งาน ** ข้อความจะลบออกจากระบบทุกวันที่ 1 ของเดือน ไม่มีการเก็บ backup ใช้เพื่อการสื่อสารเท่านั้น ** ** ข้อความถูกจัดเก็บบน Server ทุกครั้งที่เปิดระบบจะทำการ load ข้อมูล อาจจะต้องรอ load ข้อมูลให้ครบก่อนจึงจะเริ่มสนทนาได้ ** สำหรับใช้สนทนาระบบหว่าง user ที่อยู่ในบริษัทเดียวกัน สามารถส่งข้อความ รูป และ sticker เพื่อช่วยในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งที่ทำได้

Message

Update in version 6.2.0 message เป็น standard funtion ที่สามารถใช้งานได้เลยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อความ direct message มาแจ้งเดือน เพื่อให้เราสามารถเข้าถึงงานที่มีการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย เราสามารถกดที่ข้อความที่มีคำว่า Click to task เพื่อเข้าใบงานได้ทันที การแจ้งเตือนอะไรบ้าง

Chat in Task Guide

Update in version 6.1.9 การ Chat หรือสนทนาในใบงาน (ใน version 6.1.9 นี้เป็นรุ่นทดสอบ) ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารแบบเร่งด่วนโดยสามารถสนทนาได้แบบ Real time ทั้งนี้หากเป็นการ Update งานยังคงต้องกลับไป update ด้วยปุ่ม Progress หรือปุ่มดำเนินการ เนื่องจากการ chat จะไม่มีการบันทึกข้อมูลลงใบงานทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ในการทำรายงานหรือส่งงานได้ เงื่อนไขการใช้งาน หมายเหตุ เมื่อใบงานเสร็จสิ้น (Resolved หรือ Closed)ระบบจะทำการลบการสนทนาออกอัตโนมัติ หากต้องการเก็บการสนทนาไว้ตลอดสามารถซื้อ option เพิ่มเติมได้ ติดต่อได้ที่ Sales korakot.s@chonsolutions.com การ chat ในใบงาน เมื่อกดเข้าไปแล้วจะพบหน้าจอสำหรับ chat สามารถพิมพ์ text หรือส่ง sticker และส่งรูปภาพได้ การแจ้งเตือน หากมีการเข้าไปเปิดใบงานระบบจะทำการ register การแจ้งเตือนลงในใบงาน จะได้รับแจ้งเตือนเมื่อมีคนพิมพ์เข้ามาที่ช่อง chat การบันทึกรูปจากหน้า chat ไปที่ใบงาน … Read more

การตั้งค่า SMTP สำหรับ Google Gsuite

เนื่องจากระบบ Services F1 มีการส่ง email ไปหาลูกค้าเป็นจำนวนมากส่งผลให้ email ที่ส่งจากระบบ Services F1 เป็น spam หรืออาจโดน block จากระบบ email ของลูกค้า คู่มือนี้เป็นการตั้งค่าในระบบ email ของ Google Gsuite เพื่อให้ email ที่ได้รับจากระบบไม่เป็น spam หรือโดน block 1. ให้ไปทีหน้า admin ของ Google Guite ไปที่ App > Google Workspace > Gmail 2. ไปที่ Spam, Phishing and Malware 3. ไปตั้งค่าที่ Email allowlist ระบุหมายเลข IP : 35.234.2.15 … Read more