การตั้งค่า SMTP สำหรับ Google Gsuite

เนื่องจากระบบ Services F1 มีการส่ง email ไปหาลูกค้าเป็นจำนวนมากส่งผลให้ email ที่ส่งจากระบบ Services F1 เป็น spam หรืออาจโดน block จากระบบ email ของลูกค้า

คู่มือนี้เป็นการตั้งค่าในระบบ email ของ Google Gsuite เพื่อให้ email ที่ได้รับจากระบบไม่เป็น spam หรือโดน block

1. ให้ไปทีหน้า admin ของ Google Guite ไปที่ App > Google Workspace > Gmail

2. ไปที่ Spam, Phishing and Malware

3. ไปตั้งค่าที่ Email allowlist ระบุหมายเลข IP : 35.234.2.15 แล้วกด Save

เพียงเท่านี้ email ที่ได้รับจากระบบ services f1 จะไม่เข้าที่ spam mail

Leave a Comment