(สำหรับ User / Technician) การติดตั้งและการเข้าใช้งานระบบบน Mobile Application

1.การติดตั้ง Mobile Application

IOS เข้าไปที่ App Store / Android เข้าไปที่ Play Store จากนั้นค้นหาคำว่า Services F1 Pro จะพบ Application ชื่อ Services F1 Pro ให้ทำการ Download และติดตั้ง Application ให้เรียบร้อย

2.การเข้าใช้งานระบบ

การ Login เข้าใช้งาน Application จะมี 2 แบบ คือแบบ QR Login และแบบ Login ด้วย Username และ Password

2.1 การ Login แบบ QR Login

  • กดที่ QR Login จากนั้นให้นำไปสแกน QR ของ User ที่ต้องการเข้าใช้งาน (QR จะอยู่บนหน้า Web Service F1)

หมายเหตุ:

– QR จะแสดงอยู่บนระบบ Service F1 และต้องมีข้อมูลอยู่บนระบบ Service F1 เท่านั้น

2.2 การ Login ด้วย Username และ Password

  • กรอก Database Name ที่ต้องการเข้าใช้งาน >> กดที่ Go Work >> กรอก Username และ Password ที่ต้องการเข้าใช้งาน >> กด Login Now (กรณีลืมรหัสผ่านให้กดที่ Forgot Password)

หมายเหตุ:

– Database Name จะได้รับจากทาง Service F1 เท่านั้น

– Username และ Password ที่จะ Login เข้าใช้งาน จะต้องมีข้อมูลอยู่บนระบบ Service F1 แล้วเท่านั้น

Leave a Comment