(สำหรับ Technician) เมนูของระบบบน Mobile Application

ในส่วนของเมนูหลักๆ ใน Application จะมีอยู่ทั้งหมด 5 เมนูดังนี้

1 News (ข่าว)                สำหรับดูข่าวสารของบริษัท

2 Remind (แจ้งเตือน)    สำหรับแจ้งเตือนงานที่กำลังจะขึ้น

3 Task (งาน)                 หน้าเมนูหลัก สำหรับติดตามสถานะต่างๆ ของงาน

4 Special (พิเศษ)          เครื่องมือสำหรับผู้อนุมัติงานและเมนูอื่นๆ

5 App (แอปพลิเคชัน)     เมนูการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติม

Leave a Comment