(สำหรับ User) การติดตามงานบน Mobile Application

  • เลือกใบงานที่ต้องการติดตาม >> กด Followup (ติดตาม) >> เสร็จแล้วกรอกข้อความที่ต้องการติดตามงานเข้าไป >> กด Submit ระบบจะส่งข้อความหาผู้ดำเนินงาน พร้อมกับบันทึกลงประวัติในใบงาน

Leave a Comment