(สำหรับ User) การปิดงานและการประเมินงาน (Closed & Feedback) บน Mobile Application

การปิดงานและการประเมินงาน (Closed & Feedback) คือการที่ผู้ดำเนินการ (Assignee) ดำเนินงานเสร็จและทำการขอปิดงาน (Resolved)

  • เข้าที่เมนู  Waiting your feedback (รอคุณรับมอบงาน) >> เลือกใบงานที่ต้องการปิดงานและประเมินงาน

หมายเหตุ:

– Task Status (สถานะของงาน) ต้องเป็น Resolved จึงจะสามารถปิดงานและประเมินงานได้

– หากมีงานที่ถูกขอปิดงาน (Resolved) มาแล้ว งานจะอยู่ในเมนู Waiting your feedback (รอคุณรับมอบงาน)

  • กดปุ่ม Customer Sing & Feedback >> จากนั้นเซ็นรับมอบและยอมรับการปิดงาน >> กด Submit

  • ระบบจะโชว์หน้าจอสำหรับการประเมินงาน ให้ทำการประเมินงาน >> กด Submit

  • หลังจากทำการยอมรับการปิดงานและประเมินงานเรียบร้อยแล้ว Task Status (สถานะของงาน) จะเปลี่ยนเป็น Close และงานจะไปอยู่ในเมนู Done (เรียบร้อย)

Leave a Comment