(สำหรับ User) เมนูของระบบบน Mobile Application

ในส่วนของเมนูหลักๆ ใน Application จะมีอยู่ทั้งหมด 6 เมนูดังนี้

เมนูของระบบ

            1 Create Request         การแจ้งงานหรือการขอรับบริการ

            2 News (ข่าว)                ข่าวสารของบริษัท

            3 Remind (แจ้งเตือน)    สำหรับแจ้งเตือนงานที่กำลังจะขึ้น

            4 Task (งาน)                 หน้าเมนูหลัก สำหรับติดตามสถานะต่างๆ ของงาน

            5 Approve (อนุมัติ)        เครื่องมือสำหรับผู้อนุมัติงาน

            6 App (แอปพลิเคชัน)     เมนูการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติม

Leave a Comment