การติดตั้ง Services F1 Agent

Services F1 Agent (รอรับ Windows Version) ใช้ในการเก็บข้อมูลอุปกรณ์ Computer โดยสามารถใช้ในการ scan computer Hardware / Software โดยเราใช้ Agent ของ FusionInventory ใช้ในการ scan ซึ่งเป็น open source สามารถใช้งานได้บน Windows โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. Download file ServicesF1-Agent.zip

2. Unzip file ไว้ที่ C:\ServicesF1-Agent

3. แก้ไข file config-api.bat โดยแก้ไขในส่วน [code] และ [token]

  • คลิกขวาที่ config-api แล้วเลือก Edit เพื่อแก้ไข นำค่า [code] และ [token] จากขั้นตอนที่ 4. มาระบุ

4. สามารถนำค่า [code] และ [token] จาก Administrator tools > Global Config > API Token Key (ในหน้าจอของระบบ Services F1)

5 นำ file Auto Script ไว้ที่ Startupโดยเขียนคำสั่ง shell:startup ใน RUN เพื่อเปิด Startup Folder

copy file auto script.vbs ไปวางที่ startup folder

6. ทดสอบ script โดย double click ที่ Auto Script

7. ตรวจสอบข้อมูลในระบบ Services F1 โดยการนำ Serial number ไปค้นหาในหน้า Asset > Devices List