คู่มือการเปิดงานผ่าน Web Application สำหรับ User (Open Ticket)

 1. ขั้นตอนการ Login เข้าระบบผ่านเว็บ สำหรับ User หรือ ผู้ใช้งานทั่วไป
 • ระบุ Login name หรือ Email  และ Password  >> คลิก Login System

2. ขั้นตอนเปิดงานผ่านเว็บ สำหรับ User หรือ ผู้ใช้งานทั่วไป

เมื่อ login เข้ามา ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับ เปิดใบงาน (Open Ticket) โดยมี 2 ปุ่มหลักสำหรับการใช้งานดังนี้

2.1 สำหรับกดส่งคำร้องเปิดใบงาน ระบุได้ตามขั้นตอนดังนี้

 • หากต้องการเปลี่ยนภาษาใช้งาน สามารถเลือกได้ที่สัญลักษณ์ธงชาติ
 • ขั้นตอนที่ 1 : เลือกชื่อของคุณ >> ระบบจะแสดงชื่อที่ login เข้าใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น >>จากนั้นระบุข้อมูลที่ ต้องการแจ้งหรือร้องขอ ตามลำดับขั้นตอน >> คลิก “ส่งคำร้อง”
หน้าจอหลังจาก Login เข้าใช้งานของ User(ผู้ใช้งานทั่วไป)
 • คลิกดูรายละเอียดงาน >> ระบบจะแสดงหน้าของรายละเอียดงาน งานจะปรากฎอยู่ในเมนู “งานยังไม่ดำเนินการ” เป็นเมนูแรก

 • เมนูด้านบนของใบงาน สามารถดำเนินการต่างๆตามเมนูได้

2.2 ปุ่มตรวจสอบสถานะคำขอของคุณ (กรณียังไม่ต้องการเปิดใบงาน)

 • สำหรับเข้าหน้าจอหลัก เพื่อติดตามสถานะของใบงานที่ได้เปิดไว้ก่อนหน้า
 • แถบทางด้านซ้ายมือ แสดงสถานะของใบงานเพื่อติดตามการดำเนินการของงานที่ได้ร้องขอไป
 • หากต้องการเปิดใบงานภายหลังจากการเข้าหน้าจอหลักสามารถกดที่ปุ่ม “เปิดใช้งาน” จะปรากฏหน้าจอเหมือนในข้อ 2.1 ข้างต้น ระบุข้อมูลและกดส่งคำร้อง ตามลำดับ

3. การติดตามงาน และ การปิดงานแจ้งซ่อม

 • ใบงานที่เปิดเข้ามาใหม่จะแสดงที่สถานะ “งานที่ยังไม่ดำเนินการ” เป็นลำดับแรก ทั้ง 2 ฝั่ง คือ“ผู้ขอรับบริการ(Requester)” และ “ผู้ดำเนินการ( Assignee)”  
 • เมื่อมีการดำเนินการสถานะของใบงานจะถูก เปลี่ยนไปตามขั้นตอนนั้นๆ
 • เมื่อผู้ดำเนินการ(Assignee) ขอปิดงานเข้ามา งานจะอยู่ในสถานะ “รอผู้ร้องขอปิดงาน”
 • คลิก “ยอมรับการแก้ไข” >> ระบุข้อความเพิ่มเติม >> บันทึก >> ประเมินความพึงพอใจ >> บันทึก
หมายเหตุ : ถ้าตรวจสอบแล้วงานไม่เรียบร้อย ผู้ร้องขอ สามารถปฏิเสธรับมอบงานได้โดย คลิก “ปฏิเสธรับมอบงาน”    
                 สถานะงานจะกลับไปที่ดำเนินการอีกครั้ง  ให้ผู้ดำเนินการกลับไปแก้ไขงาน และขอปิดงานมาอีกครั้ง
 • ใบงานจะเปลี่ยนสถานะเป็น “เรียบร้อย” จบขั้นตอนการแจ้งซ่อม

Leave a Comment