คู่มือการเปิดงานผ่าน Web Application สำหรับ User (Open Ticket)

2. ขั้นตอนเปิดงานผ่านเว็บ สำหรับ User หรือ ผู้ใช้งานทั่วไป เมื่อ login เข้ามา ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับ เปิดใบงาน (Open Ticket) โดยมี 2 ปุ่มหลักสำหรับการใช้งานดังนี้ 2.1 สำหรับกดส่งคำร้องเปิดใบงาน ระบุได้ตามขั้นตอนดังนี้ 2.2 ปุ่มตรวจสอบสถานะคำขอของคุณ (กรณียังไม่ต้องการเปิดใบงาน) 3. การติดตามงาน และ การปิดงานแจ้งซ่อม

More Function

1. Lock access data  ใน service category กำหนด Privacy ของใบงาน ที่จำกัดให้เห็นข้อมูลบางส่วน จากรูป : จำกัดการมองเห็นหัวข้อ Service Root cause ของ Requester จำกัดการมองเห็น Services Root Cause ของ Requester 2. Field root cause(dropdown) และ  Field root cause(text area) การตั้งค่าระบุสาเหตุของหัวข้อบริการ หรือการแจ้งปัญหานั้นๆ 3. Import asset vendor auto assigned 4. Asset feature Add description เพิ่มให้ระบุ not hardware ใน asset type ได้ Permisson “Set … Read more

System Configuration

การตั้งค่าก่อนเข้าใช้งานระบบ ServicesF1 1.ตั้งค่าหลักของระบบ 1.1 ตั้งค่า SLA 1.2 เพิ่มหัวข้อ Services Catalog เข้าที่ menu Services -> Manage Services Catalog แล้วเข้าไปเพิ่มหัวข้องานที่ต้องการ สามารถดูวิธีการตั้งค่าได้ใน VDO https://www.youtube.com/watch?v=OwfHH2x8Rx4 1.2.1 เพิ่มหัวข้อ Service Catalog ใหม่ 1.2.2 การจัดการประเภทของหัวข้องาน เพิ่ม และกำหนดว่างานนั้นเป็น task หรือ project ได้ 1.2.3 การกำหนด SLA ให้กับ Service catalog 1.3 เพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน (Manage User) 1.3.1 การเพิ่ม user  ไปที่ Add New User ระบุข้อมูลที่ต้องมีเบื้องต้นของ User  หมายเหตุ :   10 … Read more