(สำหรับ Technician) การ Check in / Check Out บน Moblie Application

เป็นการ Check in / Check Out การทำงาน (อาจจะใช้ในกรณีที่ช่างเข้าแก้ไขหน้างาน)

  • กดที่เครื่องหมาย   >> กดที่ Not Working กรณี User นี้ ยังไม่เคย Check in / Check Out เลย กดที่ No Status)

  • เลือกการ Check ที่ต้องการ ระบบจะแสดงการ Check ที่เลือกไว้

Leave a Comment