(สำหรับ User) การ Upload รูปภาพบน Mobile Application

  • เลือกใบงานที่ต้องการ Upload รูปภาพ >> จากนั้นกด Upload Photo >> เลือกวิธีการ Upload รูปภาพ เมื่อ Upload เสร็จแล้วระบบจะบันทึกของข้อมูลไว้ในใบงาน

Leave a Comment