(สำหรับ User / Technician) การเปลี่ยนภาษาบน Mobile Application

1.กดที่เมนูด้านซ้ายบน >> เลือกเมนู Switch Language (เปลี่ยนภาษา)

หน้าจอสำหรับ Technician
หน้าจอสำหรับ User

2.เลือกภาษาที่ต้องการจะเปลี่ยน >> กดที่ Close จากนั้น Application จะปิดไป เพื่อ Restart Application ให้ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาอีกครั้ง

Leave a Comment